Efektivní komunikace

  • Poznat svůj komunikační styl je stejně obtížné jako schopnost vybrat správný styl jednání s různými lidmi. Školení vám pomůže zorientovat se v interpersonální a intrapersonální inteligenci, která otevírá komnatu porozumění, poukáže na možnosti různých způsobů dosažení efektivnosti v komunikaci.

Obsah:

    • – komunikace, podstata komunikace, komunikační proces
    • – základní formy komunikace
    • – verbální, neverbální komunikace
    • – asertivita
    • – komunikační diagnostika
    • – umění jednat, jak s lidmi hovořit, jak s lidmi souhlasit, jak správně naslouchat
    • – komunikační bariéry
    • – hlavní principy komunikace ve výuce, rétorika
    • – transakční analýza
    • – komunikační desatero
    • – jak efektivně komunikovat s lidmi

Cíle:

    • – poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů
    • – vědomě používat techniky aktivního naslouchání
    • – používat asertivní způsoby jednání
    • – schopnost rozpoznat a využít manipulaci
    • – jak být dobrým a pozorným posluchačem
    • – jak prolamovat bariéry v komunikaci
    • – umět pochválit druhé i přijmout pochvalu od druhých
    • – zásady zpětné vazby
    • – nacvičit si účinné způsoby předávání informací, instrukcí a zadávání úkolů

Metody:

      • – výklad
      • – diskuse
      • – vedení modelových situací
      • – nácvik dílčích technik
      • – rozbor videonahrávek