Efektivní motivace

  • Správně motivovaní zaměstnanci jsou nepostrádatelnou složkou fungující a prosperující firmy. Řízení lidského kapitálů, jako nejdražšího zdroje, pomocí různých motivačních technik naplní vaši firmu spokojenými zaměstnanci, majiteli a v neposlední řadě zákazníky. Schopnost využití správné motivace posílí vaše vůdcovské postavení.

Obsah:

   • – motivace v učení a v práci jako proces
   • – teorie pracovní motivace
   • – faktory ovlivňující motivaci v procesu učení a v prácia
   • – motivační proces
   • – pudy – motivy
   • – vnější a vnitřní motivace
   • – stimulace x motivace
   • – jak nejlépe hodnotit podřízené
   • – jak vést hodnotící pohovory
   • – odhalení nejčastějších demotivačních činitelů
   • – zjištění toho co vlastně umíme
   • – demotivace, vedení, inspirace
   • – stanovení osobních vizí
   • – autodiagnostika vlastních motivačních dovedností

Cíle:

   • – seznámit se s teoriemi pracovní motivace
   • – podněty pro motivaci založené na lidských potřebách
   • – využití a aplikace motivace v práci
   • – zlepšení schopnosti identifikovat potřeby posluchače
   • – jak sladit zájmy skupiny a jednotlivce
   • – osvojit si motivační způsob vedení lidí
   • – manažerské strategie zvyšování motivace pracovníků
   • – získat nástroje ke zvýšení výkonnosti svých pracovní

Metody:

     • – výklad
     • – diskuse
     • – nácvik dílčích technik
     • – vedení modelových situací