Kompetence k plánování a organizace práce

  • Někdy se může zdát, že každý úkol je velmi důležitý a ještě časově naléhavý. Je proto velmi důležité stanovit si kritéria důležitosti.Množství každodenních úkolů nás může někdy uvádět v zoufalství. Představa, co všechno má­me zajistit a co může nastat, když se to nepodaří, frustruje a vyčerpává a přeplněný časový rozvrh se tak příliš často stává zdrojem stresu a konfliktů. A proto efektivní uspořádání času je klíčovou otázkou pro většinu pracovně vytížených lidí. Mít svůj čas pod kontrolou je snahou každého z nás a tento modul by měl být praktickým návodem jak toho dosáhnout.
  • Cílem modulu je nalézt nový pohled a praktický návod na efektivnější organizaci času v pracovním i osobním životě, naučit se dobrou organizací času zkrátit svůj pracovní den a minimalizovat stres pramenící z přepracovanosti a nedostatku času. Působit klidnějším a vyrovnanějším dojmem a mít více času na věci, které považujeme za důležité a podstatné.

Témata modulu:

          • – faktory, které je třeba brát v úvahu při plánování
          • – efektivní organizace pracovního dne
          • – koordinace časových harmonogramů s kolegy a podřízenými
          • sebeřízení
          • – popis principů využití času, co bere lidem jejich čas
          • – fungující kombinace pracovních, rodinných a volnočasových aktivit
          • ergonomie pracovního místa
          • – kritéria – termín, následky, návaznost, nadřízenost, šéfovy priority, vlastní preference
          • – neoblíbené priority
          • – stanovování každodenních priorit
          • – důležitost versus naléhavost
          • – rozdělení aktivit podle priorit
          • – zásady stanovování priorit
          • – principy plánování splnitelného časového harmonogramu
          • – týdenní plánování
          • – tipy na to, kde lze ještě čas ušetřit aneb jak se vypořádat se „zloději času“
          • – odbourávání časového stresu

Metody a způsob školení:

         • Vzdělávací moduly jsou koncipovány jako interaktivní, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Účastníci budou maximálně zapojování do jednotlivých aktivit. Důraz bude kladen především na modelové situace (simulace, hraní rolí). Velký prostor je věnován nácviku  a praktickému využití získaných dovedností samotnými posluchači a následným rozborem a zpětnou vazbou. Účastníci vzdělávacího programu budou zapojováni do jednotlivých aktivit nejen v rámci celé skupiny, ale i na konkrétní práci v týmu s důrazem na aktivní zapojení každého člena týmu. V průběhu celého vzdělávacího cyklu budou účastníci vystaveni celé řadě reálných situací, ať už se jedná o aktivní komunikaci, řešení stresových situací, řešení konfliktů atd. kde by měli konkrétní situaci přivést k možnému řešení.