Kompetence k zvládání zátěže a stresu

  • Cílem tohoto module je pozastavit se, uvědomit si, zamyslet se nad sebou, svými hodnotami a uvědomit si důsledky svého jednání a chování. Zjistit kdy nám stres pomáhá a kdy nás ničí a odhalit jeho příčinu. Naučit se jak stresu účinně předcházet, ale také jak s ním bojovat. Najít si svůj způsob relaxace a odpočinku. Naučíme účastníky kurzu jak v složitých situacích zachovat chladnou hlavu a problémy vyřešit rychle a bez následků, jak při jednání s druhými zvládnout negativní emoce, jak si poradit ve chvíli, kdy komunikace ustrnula na mrtvém bodě, nebo když na nás někdo uplatňuje falešné argumenty či nátlakové taktiky neboť čas od času se každý  dostane do konfliktu při jednání se svými nadřízenými, podřízenými či kolegy a je proto potřeba znát základní pravidla jak situaci dobře zvládnout. Naší snahou tedy bude naučit účastníky znát základní strategie řešení konfliktních situací a diagnostikovat jejich individuální tendence při vystavení konfliktu.
  • Naučíme absolventy efektivně využívat čas pro skutečný odpočinek, nahlédnou na svůj životní styl z jiného úhlu pohledu, seznámí se s relaxačním cvičením, ale i dalšími způsoby vypořádání se se zátěží a stresem. Poznají své jednání v zátěžových situací a dostanou návod co dělat, aby svůj stres dokázali překonat.

Témata modulu:

         • – co je to tlak a stres, co s námi stres dělá, spouštěč stresových reakcí
         • – stresory ve vztazích  – komunikace
         • – pozitivní a negativní stres – eustres a distres
         • – obrana proti stresu, zátěžové situace – sociální izolace
         • – psychická reakce na stres, fyziologická reakce na stres
         • – biorytmus, únava, relaxace
         • – já a organizace vlastního života
         • – životní styl a jeho negativní vliv, duševní hygiena, syndrom „vyhoření“
         • – porozumět svým emocím, porozumět emocím jiných
         • – naučit se zvládat emotivně vyhrocené situace, návod jak zachovat klid
         • – komunikace v konfliktních situacích, proč vznikají konflikty, typy a rozdělení – – konfliktů
         • – 5 základních strategií zvládání konfliktních situací, výhody a nevýhody užití jednotlivých strategií
         • – emoční sféra jako podstatný faktor zvládání vypjatých situací
         • – neverbální aspekty v konfrontačních situacích
         • – slovní strategie, umění účinné a pohotové argumentace
         • – autodiagnostika, individuální tendence při řešení konfliktů
         • – přínosy a negativní aspekty konfliktů

Metody a způsob školení:

         • Vzdělávací moduly jsou koncipovány jako interaktivní, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Účastníci budou maximálně zapojování do jednotlivých aktivit. Důraz bude kladen především na modelové situace (simulace, hraní rolí). Velký prostor je věnován nácviku  a praktickému využití získaných dovedností samotnými posluchači a následným rozborem a zpětnou vazbou. Účastníci vzdělávacího programu budou zapojováni do jednotlivých aktivit nejen v rámci celé skupiny, ale i na konkrétní práci v týmu s důrazem na aktivní zapojení každého člena týmu. V průběhu celého vzdělávacího cyklu budou účastníci vystaveni celé řadě reálných situací, ať už se jedná o aktivní komunikaci, řešení stresových situací, řešení konfliktů atd. kde by měli konkrétní situaci přivést k možnému řešení.