Komunikace

  • Schopnost srozumitelnosti předávaných informací je neodmyslitelnou potřebou v každém pracovním týmu. Jedinečné metody osvojovacích praktik nám nabízejí simulované aktivity volitelné náročnosti a reálná řešení.

Obsah:

     • – proces komunikace
     • – bariéry v komunikaci
     • – techniky odstranění bariér
     • – jednosměrná a dvousměrná komunikace
     • – komunikační diagnostika
     • – zpětná vazba

Cíle:

   • Rozvinout tvůrčí, originální a netradiční postupy, způsoby řešení oproti zautomatizovaným každodenně vykonávaných činnostem. Uvědomit si zodpovědnost k sobě, přátelům, k společnosti a k firmě. Také rozvinout flexibilitu účastníků vyvolané kontrastem v programu (střídání intenzivní zátěže s pocity uvolnění a rozvojem emoční inteligence). Zkvalitnění komunikace, týmové spolupráce, podporu vzájemných vztahů, posílení sebevědomí a podpora sebereflexe.

Metody:

       • – projekt outdoor propojuje klasický výcvik v místnosti a v přírodě a tím nám umožňuje snadnější zafixování získaných dovedností a znalostí
       • – díky aktivitám v přírodě si lidé snadněji uvědomují důsledky vlastního jednání, dopracovávají se vlastních či společných názorových struktur, dosahujeme společného překonávaní úkolů
       • – prostřednictvím hry dokážeme modelovat situace s volitelnou mírou náročnosti a nutnosti spolupráce což nám pomáhá dlouhodobě ovlivnit činnost jednotlivce či skupiny
       • – díky vazbě na silný zážitek je možné nové znalosti a dovednosti lépe přenášet do reálného pracovního prostředí a osobního života.