Komunikační kompetence

  • Komunikace je základním nástrojem lidského dorozumívání, je pro nás jakousi více či méně uvědomovanou samozřejmostí, díky níž uspokojujeme řadu našich potřeb. Dalo by se říct, že prostupuje všechny oblasti lidského života, protože nás provází už od narození v prostředí domácím, školním, volnočasovém i pracovním. Každá organizace, firma, podnik, vzdělávací i jiné instituce, má tedy co dočinění s komunikací. Organizace komunikuje nejen s dalšími firmami, podniky, úřady, veřejností, ale komunikace také probíhá uvnitř ní samotné. V tomto případě mluvíme o vnitroškolní komunikaci.Důležitost zabývání se problematikou vnitroškolní komunikace nespočívá jen ve sledování komunikace mezi pracovníky organizace, ale především ve sledování toho, jak komunikace uvnitř organizace ovlivňuje celý chod školy a také toho, jaké faktory ovlivňují systém vnitroškolní komunikace. Pochopit tento systém je možné prostřednictvím jeho analýzy a hodnocení. Tím získáváme profil komunikační kompetence, která je pro komunikaci ve škole klíčová.
  • Komunikační kompetence v systému vnitrofiremní komunikace je založena na základních komunikačních a dorozumívacích schopnostech, které se dají aplikovat ve všech sociálních situacích pracovního procesu.
  • Účastníci  tedy v rámci tohoto vzdělávacího modulu získají schopnost písemného a ústního vyjadřování, věcnost argumentace, schopnost zdůvodňovat, přesvědčovat a ovlivňovat, shrnovat výsledky, otevřenost, schopnost vcítit se, schopnost sebereflexe, vstřícnost pro komunikaci, schopnost asertivního jednání, aktivní naslouchání, schopnost sebeprezentace, schopnost skupinové komunikace, schopnost komunikování před publikem, schopnost elektronické komunikace, schopnost využívání podnikového informačního systému či dalších prostředků komunikace aj. Ve školním prostředí se dále oceňují (především u ředitelů) schopnosti a dovednosti jako jsou schopnost vyjednávání, prezentace projektů, vedení přijímacího řízení, vedení porad a diskusí, vedení zaměstnanců, hodnocení, motivování zaměstnanců, kontrolování a monitorování,což také bude náplní tohoto vzdělávacího modulu.

Témata modulu:

        • – obecné zásady komunikace
        • – komunikace s podřízenými
        • – komunikace s rodiči
        • – komunikace s žáky
        • – komunikace s veřejností a médii
        • – elektronická komunikace
        • – prezentační dovednosti
        • – vedení porad