Koučování

  • Schopnost jiným způsobem než direktivním přimět spolupracovníky či zaměstnance k dosahovaní výsledků. Využití potenciálu rozvoje jednotlivce. Naplňováním cílů vašich zaměstnanců si plnit své cíle je znakem managera-vůdce.

Obsah:

      • – definice a podstata koučinku
      • – kdo si najímá kouče a proč
      • – proč je koučink poslední dobou tak populární
      • – jak se pozná dobrý kouč
      • – techniky vedení, které na nás působily – formovaly
      • – jak se na nás podepsalo školství
      • – aplikace metody GROW
      • – metoda 7P
      • – řízení procesu koučingu a vyhodnocování výsledků
      • – osobnost kouče a charakteristika dobrého kouče
      • – styly koučování
      • – proces a plánování procesu koučinku
      • – rozvoj dovedností kouče
      • – efektivní kladení otázek
      • – zpětná vazba
      • – možnosti a efekty tohoto stylu
      • – základní kroky koučování
      • – koučování, motivace a efektivní rozhodování
      • – formulace standardů dobrého výkonu
      • – jak eliminovat destruktivní chování v pracovním týmu

Cíle:

      • – naučit se efektivním postupům vedení
      • – natrénovat metody delegování a zvládnout techniky koučování
      • – pochopení významu role kouče
      • – proces koučování
      • – přínosy v procesu vzdělávání a v zaměstnání
      • – vedení podle kompetencí
      • – jak kompetence zavádět, implementovat a dál rozvíjet pomocí koučinku
      • – v čem se liší koučink a konzultanství
      • – analyzovat jak můžeme využít této metody ve své praxi

Metody:

        • – výklad hlavních zásad
        • – individuální konzultace
        • – prezentace
        • – rozbor videozáznamů
        • – vlastní trénink účastníků