Kreativita

Obsah:

    • – co je to kreativita
    • – test kreativních schopností
    • – jak pracují hemisféry mozku
    • Kreativní techniky:
     • – analogie
     • – nová formulace
     • – brainstorming
     • – brainpool
     • – myšlenkové mapy

Cíle:

   • Naučit účastníky nové techniky využívaní kreativních metod při řešení pracovních i osobních problémů.

Metody:

      • – výklad hlavních zásad
      • – individuální konzultace
      • – diskuze
      • – nácvik dílčích technik
      • – nácvik praktických řešení problémů
      • – vlastní trénink účastníků