Manažerské dovednosti

  • Je rozdíl být managerem v dobře zaběhnuté firmě kde všechno funguje, ale přijít do firmy kde to chce ráznou reorganizaci k dosažení úspěchu je nezávidění hodná situace pro každého managera. Dovednosti k tomu potřebné vám zajistí schopnost pohybovat se v moři ekonomiky jako excelentnímu plavci.

Obsah:

     • – strategické myšlení, tvorba poslání, vize a strategie
     • – projektové řízení
     • – jak vést výběrová řízení
     • – jak provádět nábor zaměstnanců a spolupracovníků
     • – motivace týmu a motivační systémy
     • – motivace zaměstnanců a motivační řád
     • – efektivní komunikace
     • – hodnotící pohovory a zavedení systému pravidelného hodnocení v organizaci
     • – koučování a koučovací techniky
     • – řízení týmu a jednotlivců pomocí stanovování pracovních cílů
     • – vedení porad
     • – jak hospodařit se svým časem – time management

Cíle:

    • Seznámit se s principy manažerských dovedností, osvojit si klíčové dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se efektivně zjišťovat potřeby zákazníků, atraktivně prezentovat své zboží nebo služby, reagovat na námitky zákazníků a dosahovat co největší efektivity při prodeji.

Metody:

       • – vyjednávání v modelových situacích
       • – výklad
       • – diskuse
       • – rozbor videonahrávek