Manažerské kompetence

  • Komunikace, kooperace, samostatnost, zodpovědnost, výkonnost, kreativita, schopnost rozhodovat, uvažovat, učit se, hodnotit, zdůvodňovat, schopnost vést lidi, empatie, to jsou jen některé kompetence potřebné k úspěchu každého top managera.

Obsah:

       • – struktura klíčových kompetencí
       • – komunikativnost a kooperativnost
       • – komunikační bariéry
       • – zásady kooperace
       • – schopnost řešit problémy a tvořivost
       • – základy kreativních metod
       • – samostatnost a výkonnost odpovědnost
       • – schopnost přemýšlet a učit se
       • – jak zvýšit efektivitu učení a relaxace
       • – schopnost zdůvodňovat a hodnotit
       • – hodnoty a motivace

Cíle:

       • – jak zajistit operativní chod organizace
       • – co tvoří obsah každodenní manažerské práce
       • – komunikace a její složky
       • – jak a proč motivovat a zplnomocňovat ostatní
       • – proč je důležitá formulace cílů, vize a jejich sdílení
       • – co to znamená řídit podle zdrojů, podle procesů, podle cílů
       • – následování výzev a příležitostí změn
       • – uvedení věcí do chodu nebo realizace návrhů
       • – poskytování zpětné vazby, hodnocení a podpora učení
       • – zajištění růstu a rozvoje organizace