Obchodní jednání

  • Jedny ze stěžejních rolí v každé společnosti hrají lidé, kteří jsou schopni zajistit odbyt pro její produkty. Na trhu práce jsou dobří obchodníci velice žádaní a taky skvěle placení. Seminář „Obchodní jednání“ pomůže obchodním zástupcům znásobit jejich obraty, nákupčím zajistit potřebné komodity za příznivější ceny a všem ostatním zásadně ovlivní úspěšnost v jednání s lidmi.

Obsah:

      • – jak získat převahu v jednání
      • – jak dovést partnera k dohodě
      • – jak jednat s obtížnými typy lidí
      • – jak zvolit správné místo, účinek prvního dojmu
      • – techniky uzavírání obchodu
      • – stanovení osobnostního typu zákazníka a nejlepších pravidel přístupu k němu
      • – budování vztahu se zákazníkem, základní pravidla, styly jednání
      • – zvládání námitek a překonávání odporu zákazníka

Cíle:

    • získat větší sebejistotu při jednání s obtížnými typy zákazníků,
     dovednost připravit se na jednání,
     naučit se využívat vyjednávací strategie,
     informace o vlastním mimoslovním projevu pomocí videozáznamu,
     zkusit si provést rozbor reálného prodejního případu ve skupině – od prvních kroků po uzavření dohody.
  • Rozsah semináře: 1-2 dny

Metody:

       • – vyjednávání v modelových situacích
       • – výklad
       • – diskuse
       • – rozbor videonahrávek