Prezentační a lektorské dovednosti

  • Schopnost ovlivnit posluchače a naklonit je na svoji stranu je víc než jen příprava dané tématiky, zvládnutí případných otázek a schopnost argumentace. To co opravdu ovlivní vaše vystupování na veřejnosti je váš způsob projevu. Pod dohledem zkušených lektorů vám zajistíme diagnostiku vašeho stylu vystupování, naučíte se různé způsoby neverbálního a verbálního vystupování se zaměřením na vaši jedinečnost.

Obsah:

    • – neverbální komunikace
    • – využívání pomůcek, ergonomie místnosti
    • – interaktivní prezentace
    • – struktura a obsah prezentace
    • – definovat cíle a účel prezentace
    • – úvod a závěr jako nejdůležitější část, reakce na otázky
    • – přesvědčivě, srozumitelně a zajímavě sdělovat informace
    • – prezentační desatero
    • – struktura, obsah a scénář vzdělávací akce
    • – moderní principy vzdělávání dospělých
    • – hodnocení efektivity výuky a zpětná vazba
    • – sebevědomí jako klíčový faktor úspěšné prezentace
    • – časový rámec
    • – zásady plánování akce, analýza cílů a účastníků, taktika v prezentaci
    • – šest poselství v komunikaci
    • – práce se skupinou
    • – jak se prosadit a získat posluchače
    • – zvládnutí trémy
    • – zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek

Cíle:

    • – připravit strukturu a obsah prezentace
    • – vystupovat před posluchači přesvědčivě, srozumitelně a používat přiměřenou gestikulaci
    • – získávat a udržovat pozornost posluchačů
    • – seznámit se s aplikacemi vzdělávacích metod
    • – připravit a efektivně vést vzdělávací akce
    • – zvládání obtížných situací při prezentaci
    • – vedení veřejné diskuze a zásady účinného projevu
    • – připravit účinnou prezentaci v programu Power Point
    • – naučit se jak zaujmout posluchače svým vlastním prezentačním stylem
    • – získat praktické rady , jak přesvědčivě motivovat posluchače

Metody:

      • – výklad hlavních zásad
      • – individuální konzultace
      • – prezentace a rozbor videozáznamů
      • – vlastní trénink účastníků