Projektové řízení

  • Projekty jsou jedinečné úkoly, které vznikají, když je potřeba udělat něco, co se dříve nedělalo. Jejich charakteristickým rysem je nutnost dosáhnout plánovaného cíle v plánovaném čase a s plánovanými náklady. Kurz je založený na praktickém provádění a procvičování nejdůležitějších činností projektového manažera a zvládání role projektového manažera, která je nevyhnutelně spojena s požadavkem na efektivní splnění role vedoucího skupiny lidí – projektového týmu.

Podrobný popis:

     • Účastníci se také seznámí s jednoduchými praktickými nástroji pro projektovou přípravu a řízení projektů. Naučíme je rozpoznat vlastní znalosti, dovednosti a schopnosti a možné role své i svých kolegů jako potenciálních spolupracovníků – členů projektového týmu. Také poznají význam a odpovědnost osob zodpovědných za přípravu, předkládání a realizaci projektů podporovaných prostředky z EU. Budeme se s účastníky zaobírat všemi fázemi projektového cyklu, tak aby byli připraveni orientovat se v této problematice a měli povědomí o sestavování projektové žádosti i řízení projektu od jeho počátku až do fáze udržitelnosti. Cílem vzdělávacího modulu je aby účastník získal ucelený přehled o procesním a finančním řízení projektů.Absolventi kurzu pochopí a osvojí si základní principy, metody a nástroje projektového řízení, získá zkušenosti z procesu realizace. Dozví se potřebné informace, zvládne probíranou tématiku a trénink, bude umět aplikovat nabité vědomosti v praxi a bude umět najít slabá místa v projektovém řízení. Absolventi tohoto programu budou schopni naplánovat, připravit a zrealizovat jednorázový projekt tak, aby všechny části projektového postupu byly prováděny co nejefektivnějším způsobem a projekt jako takový skončil úspěchem.

      Účastníci načerpají teoretické znalosti o projektovém řízení, získají systémový a systematický přístup k projektům, budou se zabývat projektovým řízení v praxi, naučí se komunikaci a spolupráci při realizaci projektů s ostatními členy projektového týmu. A v neposlední řádě se budou zabývat metodickou stránkou tvorby projektů.

Po skončení vzdělávacího modulu Projektové řízení bude účastník kurzu schopen:

    • – Porozumět principům projektového řízení
    • – Naplánovat projekt
    • – Organizovat a koordinovat projekt
    • – Porozumět principům řízení a vedení lidí a projektových týmů
    • – Analyzovat riziko projektu