Psychologie osobnosti

  • Umět se orientovat a vyznat sám v sobě, ale i v ostatních, by mělo být samozřejmostí našich vědomostí. Umožní to lepší komunikaci, zlepší se citlivost vůči ostatním, což vylepšuje mezilidské vztahy, posílí to vnímaní nových podnětů vedoucích k novým příležitostem.

Obsah:

      • – struktura osobnosti
      • – psychologie osobnosti
      • – schopnosti, motivace, temperament, charakter
      • – introspekce jak vidím sebe, jak nás vidí ostatní
      • – zpětná vazba
      • – motivace a stimulace
      • – proces motivace, vnitřní a vnější faktory motivace

Cíle:

    • – umět se dívat – jak vidím sebe a ostatní
    • – porozumět svým emocím, porozumět emocím jiných
    • – zvládat emotivně vyhrocené situace
    • – jak zaujmout a motivovat druhé
    • – předcházet škodlivým účinkům stresu