Řešení konfliktů a vyjednávání

  • Oddělení emocionálního obalu od věcného jádra je rozdíl mezi problémem a sporem. Možnost naučit se využívat rozdíly vyjednávaní a dialogu při dosahování efektivní komunikace je nedělitelnou součástí každé firmy. Díky konfliktům, které neustále narušují rovnováhu systému se posouváme vpřed. Bez konfliktu by nevznikl život, a tak berme každý konflikt jako výzvu, že ho dokážeme proměnit v naši inspiraci.

Obsah:

   • – proč vznikají konflikty, typy a rozdělení konfliktů
   • – komunikace v konfliktních situacích
   • – 5 základních strategií zvládání konfliktních situací
   • – výhody a nevýhody užití jednotlivých strategií
   • – emoční sféra jako podstatný faktor zvládání vypjatých situací
   • – neverbální aspekty v konfrontačních situacích
   • – slovní strategie
   • – umění účinné a pohotové argumentace
   • – autodiagnostika, individuální tendence při řešení konfliktů
   • – přínosy a negativní aspekty konfliktů
   • – dopad konfliktů na psychický stav
   • – týmová kooperace, role v týmu a řešení konfliktů

Cíle:

  • Informovat účastníky o základních strategiích řešení konfliktních situací a diagnostikovat jejich individuální tendence při vystavení konfliktu. Analyzovat vhodnost jednotlivých strategií ve specifických konfliktních situacích, nácvik optimální komunikační reakce.