Řešení konfliktů

  • Máme dvě možnosti:
   1. být součástí samotného problému,
   2. být součástí řešení problémů.

   Rozdílnost těchto dvou složek je neodmyslitelnou schopností každého managera, obchodníka, člena týmu

Cíl:

        • Cíleným způsobem postupně navozujeme atmosféru konfliktu a moderními technikami vedeme účastníky k jejich řešením, aby co nejefektivněji využili schopnosti kreativních technik a svých dosavadních zkušeností.

Metody:

   • – projekt outdoor propojuje klasický výcvik v místnosti a v přírodě a tím nám umožňuje snadnější zafixování získaných dovedností a znalostí
   • – díky aktivitám v přírodě si lidé snadněji uvědomují důsledky vlastního jednání, dopracovávají se vlastních či společných názorových struktur, dosahujeme společného překonávaní úkolů
   • – prostřednictvím hry dokážeme modelovat situace s volitelnou mírou náročnosti a nutnosti spolupráce což nám pomáhá dlouhodobě ovlivnit činnost jednotlivce či skupiny
   • – díky vazbě na silný zážitek je možné nové znalosti a dovednosti lépe přenášet do reálného pracovního prostředí a osobního života