Sebeřízení

Zabezpečení fungování techniky se věnujeme, ale zabezpečení vlastní spokojenosti zůstává v úzadí. Lidské zdroje jako nejdražší kapitál na trhu není možno vlastnit, ale pomoci jejich efektivního využití můžete zabezpečit vaši efektivitu, rozvoj a růst.

Obsah:

  • – lidské zdroje
  • – psychologie osobnosti (temperament, vlastnosti, schopnosti)
  • – postoje, hodnoty a naučené způsoby jednání
  • – změna a reakce
  • – základní hodnoty v životě
  • – stůl života
  • – management cílů – cílování
  • – management činností – priority
  • – management času – plánování času
  • – práce se stresem

Cíle:

   • – dosáhnout cílů, které si stanovíme
   • – dosáhnout vyrovnanosti ve všech sférách života
   • – přijmout odpovědnost za svůj život
   • – pomoci lidem k spokojenosti a úspěchu
   • – dát účastníkům mapu, plán, systém