Synergický management

  • Je lepší tvrdý systém zaměřený na zisk, nebo měkký zaměřený na lidi? Odpověď dává synergický management. Právě vzájemné skloubení tvrdého a měkkého systému v přesně určených postupnostech bude výsledkem vašeho udržení se na trhu.

Obsah:

      • – podstata synergického managementu
      • – tvrdé systémy versus měkké
      • – pyramida vitality
      • – sebeřízení
      • – životní styl a jeho negativní trendy (globalizace)
      • – finanční gramotnost
      • – nové trendy
      • – systémový přístup k managementu
      • – vize a mise
      • – dlouhodobé a aktuální plánování

Cíle:

     • – moderní trendy v managementu
     • – jaké jsou hodnoty synergického managementu
     • – jak se realizuje synergický management v praxi
     • – rozdíl mezi zaměřením na zisk a na lidi
     • – řízení a podpora jedinců
     • – význam individuálního managementu
     • – získat náhled a systémový přístup k efektivnímu výkonu své manažerské práce

Metody:

        • – výklad
        • – diskuse
        • – nácvik dílčích technik
        • – vedení modelových situací