Telemarketing

  • Telefon jako prostředek moderní doby nám umožňuje spojení kdekoliv a kdykoliv, což můžeme využít maximálně efektivně při zvládnutí kontaktování nových i stávajících klientů za použití důsledných technik profesionální komunikace. Lidé si obvykle myslí, že je telefonická komunikace naprosto běžnou záležitostí, ve které se není důvod zlepšovat. Přitom mnohdy právě telefonní hovor je první kontakt s organizací a tak, jak je vnímán tento hovor, je obvykle vnímána i celá organizace.

Obsah:

       • – výhody a nevýhody komunikace po telefonu
       • – první dojem v telefonické komunikaci
       • – každodenní naladění
       • – techniky komunikace
       • – plánování důležitých hovorů
       • -problémoví a agresivní volající
       • – obchod po telefonu
       • – práce s hlasem – paralingvistika
       • – dialog – umění naslouchat, ale i odpovídat
       • – navázání kontaktu a odstranění bariér
       • – příprava telefonického hovoru
       • – jednotlivé fáze telefonického rozhovoru
       • – monitoring hovorů

Cíle:

    • Cílem tohoto modulu je celkové zkvalitnění úrovně komunikace a zefektivnění telefonických hovorů. Po skončení kurzu účastníci zvládnout.
     • – účinně pracovat se svým hlasem, emocemi
     • – plánovat a vyhodnocovat efektivitu hovorů
     • – rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor
     • – efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory
     • – klidně řešit problémové telefony a agresivní volající
     • – účinně plánovat klíčové hovory

Metody:

 • – výklad hlavních zásad
 • – individuální konzultace
 • – ukázky telefonních rozhovorů
 • – ukázka zvládání kritických hovorů s problémovými a agresivními lidmi
 • – rozbor videozáznamů
 • – vlastní trénink účastníků