Time management - plánování

  • Přeplněný časový rozvrh se příliš často stává zdrojem stresu a konfliktů. Efektivní uspořádání času je klíčovou otázkou pro většinu pracovně vytížených lidí. Mít svůj čas pod kontrolou je cílem každého z nás a tento školicí program by měl být praktickým návodem jak toho dosáhnout.

Obsah:

      • – faktory, které je třeba brát v úvahu při plánování
      • – efektivní organizace pracovního dne
      • – sebeřízení
      • – popis principů využití času, co bere lidem jejich čas
      • – koordinace časových harmonogramů s kolegy a podřízenými
      • – fungující kombinace pracovních, rodinných a volnočasových aktivit
      • – principy plánování splnitelného časového harmonogramu
      • – týdenní plánování
      • – tipy na to, kde lze ještě čas ušetřit aneb jak se vypořádat se „zloději času“ ,
      • odbourávání časového stresu.

Cíle:

      • – nový pohled a praktický návod na efektivnější organizaci času v pracovním i osobním životě
      • – dobrou organizací času zkrátit svůj pracovní den
      • – minimalizovat stres pramenící z přepracovanosti a nedostatku času
      • – působit klidnějším a vyrovnanějším dojmem
      • – mít více času na věci, které považujete za důležité a podstatné

Metody:

        • – výklad
        • – diskuse
        • – individuální práce posluchačů