Trendy a současná situace

Obsah:

    • – současná situace v ČR,
    • – nastupující trendy,
    • Poznatky a teorie:
     • – P. Druckera,
     • – F. Popcornové,
     • – E.K. Geffroye,
     • – Naisbitta,
     • – R. Kiyosaki,
    • – finanční inteligence,
    • – finanční gramotnost.

Cíle:

   • Seznámit účastníky s vlnou trendů v podnikání, která ovlivňuje příležitosti a možnosti na trhu.

Metody:

      • – výklad hlavních zásad
      • – individuální konzultace
      • – diskuse