Trendy v managementu

  • Udržet se na jakémkoliv trhu, to vyžaduje otevřenou mysl a schopnost chytit se ve správný čas vhodné příležitosti. Znalost trendů posune vaši orientaci vpřed a zabezpečí stabilitu vaši firmy na trhu i při rychle vyvíjejících se změnách.

Obsah:

     • – hlavní teze světoznámých futurologů a ekonomů
     • – jak se chová spotřebitel
     • – nové trendy životních stylů
     • – přínosy pro jednotlivce tak skupiny
     • – finanční gramotnost
     • – základy domácího či firemního cash flow
     • – síla profesionálního spotřebitelství

Cíle:

     • – seznámit účastníky s novými trendy v oblasti podnikání
     • – nabídnout řešení stále více nastupujícího trendu zadlužování se v rodinných rozpočtech
     • – propojení pasiv a aktiv domácího rozpočtu
     • – Jak šetřit a vydělávat na svých nákupech
     • – nástin možností profesionálního spotřebitelství
     • – základy domácího cash flow