Tvorba přednášek a efektivní přednes

  • Moderní doba přináší moderní postupy přípravy vaši prezentace. Umění vytvořit prezentaci, která přesvědčí o vašich odborných schopnostech je méně náročné, než získaní vašich odborných dovedností.

Obsah:

     • – práce v programu Power Point
     • – struktura a obsah prezentace
     • – definovat cíle a účel prezentace
     • – tvůrčí myšlení při navrhování prezentace
     • – neverbální komunikace
     • – zásady využívání prezentačních a audiovizuálních pomůcek
     • – reakce na otázky
     • – přesvědčivě, srozumitelně a zajímavě sdělovat informace
     • – moderní principy vzdělávání
     • – hodnocení efektivity výuky a zpětná vazba
     • – časový rámec
     • – zvládnutí trémy

Cíle:

     • – připravit účinnou prezentaci v programu Power Point
     • – definovat cíl prezentace
     • – připravit strukturu a obsah prezentace
     • – používat základní grafická pravidla
     • – tvořit návrhy jednotlivých snímků prezentace
     • – vystupovat před posluchači přesvědčivě, srozumitelně
     • – používat přiměřenou gestikulaci
     • – naučíte se jak zaujmout posluchače svým vlastním prezentačním stylem
     • – získáte praktické rady , jak přesvědčivě motivovat posluchače
     • – natrénujete vystupování před skupinou
     • – získávat a udržovat pozornost posluchačů
     • – vedení veřejné diskuze
     • – zásady účinného projevu
     • – videotrénink modelové prezentace s rozborem