Tvorba týmu

  • Příroda jako součást výukových metod na dokonalé vstřebávaní naučených poznatků. Pomocí praktických cvičení simulujeme skutečné situace v týmech, zpětnou vazbou zdokonalujeme pochopení a následné procesy zlepšování.

Obsah:

        • – řídit versus vést
        • – demotivovat, vést, inspirovat
        • – co je to skupina
        • – co je to tým
        • – druhy týmů
        • – týmové role
        • – fáze tvorby týmu
        • – motivující prostředí týmu
        • – co členové očekávají od vedoucích

Cíle:

Rozvinout tvůrčí, originální a netradiční postupy, způsoby řešení oproti zautomatizovaným každodenně vykonávaných činnostem. Uvědomit si zodpovědnost k sobě, přátelům, k společnosti a k firmě. Také rozvinout flexibilitu účastníků vyvolané kontrastem v programu (střídání intenzivní zátěže s pocity uvolnění a rozvojem emoční inteligence). Zkvalitnění komunikace, týmové spolupráce, podporu vzájemných vztahů, posílení sebevědomí a podpora sebereflexe.

Metody:

  • – vedení individuální a skupinové práce účastníků
  • – výklad
  • – analýza situace týmu i jednotlivců
  • – diskuze, testy
  • – rozbor videozáznamů