Umění jednat s lidmi

  • Zvládnutí téhle problematiky vám zajistí výjimečnou výchozí pozici pro všechny vaše jednání. Schopnost rozeznat v prvních minutách či sekundách který z komunikačních stylů si vybrat zabezpečí vaši rovnováhu a klid při pracovních i osobních setkáních. Aktivní nasloucháni jako jedna z nejdůležitějších technik komunikace se postará o vaši nepostradatelnost na poli vyjednávačů.

Obsah:

    • – komunikace, podstata komunikace,
    • – základní formy komunikace,
    • – komunikační diagnostika,
    • – umění jednat,
    • – jak s lidmi hovořit,
    • – jak s lidmi souhlasit,
    • – jak správně naslouchat
    • – komunikační bariéry,
    • – transakční analýza,
    • – komunikační desatero,
    • – jak efektivně komunikovat s lidmi.

Cíle:

   • – základy komunikace,
   • – vědomě používat techniky aktivního naslouchání,
   • – jak být dobrým a pozorným posluchačem,
   • – jak prolamovat bariéry v komunikaci,
   • – jak umět pochválit druhé i přijmout pochvalu od druhých,
   • – jak dodržet zásady zpětné vazby,
   • – nacvičit si účinné způsoby předávání informací, instrukcí a zadávání úkolů.