Umění vyjednávat

    • Zvládnutí téhle problematiky vám zajistí vynímečnou výchozí pozici pro všechny vaše jednání. Schopnost rozeznat v prvních minutách či sekundách který z komunikačních stylů si vybrat zabezpečí vaši rovnováhu a klid při pracovních i osobních setkáních. Aktivní nasloucháni jako jedna z nejdůležitějších technik komunikace se postará o vaši nepostrádatelnost na poli vyjednávačů.