Vedení porady

  • Efektivní porada v příjemném prostředí se často stává místem, kde se rodí ty nejbáječnější nápady, které pak v budoucnu kladně ovlivňují vývoj společnosti. Jak vytvořit příjemné pracovní prostředí aktivizující přítomné spolupracovníky? Odpovědi na tyto otázky dává školení – Vedení porad a motivace.

Obsah:

   • – příprava porady,
   • – typy, funkce a smysl porad,
   • – definování cílů porady,
   • – efektivní cesty k dosažení svého cíle i všeobecné spokojenosti,
   • – jak změnit přístup pracovníků k poradám,
   • – co dělat s diskusí, která nikam nevede,
   • – jak vést účastníky při hledání nových řešení,
   • – jak sdělit nepříjemnou zprávu,
   • – rozdělení odpovědnosti a rolí,
   • – moderní pomůcky při poradách,
   • – jak vytvořit zápis z porady, který lidé čtou,
   • – ocenění a kritika,
   • – účinné vedení porady,
   • – typy motivace, motivační faktory,
   • – postupy motivace v denním pracovním styku.

Cíle:

   • – zdokonalíte se v přípravě porady i v jejich věcném vedení, procvičíte se v technikách podporující tvořivost při hledání řešení, v technikách rozhodování atd…
   • – praktický návod na zefektivnění pracovních setkání, zkrácení doby strávené na poradách a zvýšení spokojenosti jejich účastníků,
   • možnost vyzkoušet si nové metody skupinového řešení problémů a společného rozhodování
   • – naučíte se zvyšovat produktivitu svých podřízených a ovlivňovat jejich spokojenost.

Metody:

     • – výklad
     • – diskuse
     • – nácvik dílčích technik
     • – vedení modelové porady