Vedení týmů

  • Řídit můžeme stroje, no lidi můžeme jenom vést. Pochopení tohoto rozdílu vám zabezpečí plynulý chod organizace za spokojenosti všech zúčastněných.

Obsah:

     • – řídit versus vést
     • – demotivovat, vést, inspirovat
     • – ujasnit typy manažerské práce
     • – co je to skupina
     • – co je to tým
     • – druhy týmů
     • – týmové role
     • – fáze tvorby týmu
     • – motivují prostředí týmu
     • – co členové očekávají od vedoucíc

Cíle:

     • – profesionální vedení pracovního týmu
     • – zdokonalení manažerských, rozhodovacích a komunikačních dovedností
     • – získání praktických podnětů pro efektivní vedení týmů