Vůdcovství

  • Vůdcovství jako privilegovaná role managera posouvá vaši funkci do jiných dimenzí. Je rozdíl pracovat s vedoucím a s vůdcem. Vedoucí naplňuje řízením ostatních své cíle nebo cíle firmy a vůdce pomocí naplňovaní cílů svých podřízených plní cíle své.

Obsah:

      • – kdo je to vůdce
      • – charakteristické znaky vůdce
      • – o čem se nemluví
      • – analogie s horským vůdcem
      • – vůdce a jeho chvíle
      • – atraktivita vůdců
      • – rozdíly mezi vedoucími a vůdci
      • – způsob vedení u vůdců
      • – kde hledat nové vůdčí typy
      • – odborné způsobilosti
      • – etický rozměr
      • – užitečné tipy pro vůdcovství
      • – vůdcovský přístup

Cíle:

     • – poznat svůj vlastní styl vedení lidí
     • – odpověď na otázku jestli potřebujeme vůdce
     • – kdy vůdci přichází, odchází
     • – rozdíl mezi manažerem vůdcem a manažerem vedoucím