Zpětná vazba

  • V dnešní turbulentní a rychlé době změny by mělo být samozřejmostí umět dávat a přijímat zpětnou vazbu. Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu vyžaduje zralou osobnost, která se vyzná v interpersonální a intrapersonální inteligenci.

Obsah:

    • – transakční analýza
    • – interpersonální inteligence
    • – popis osobnosti
    • – komunikační styly
    • – komunikační desatero
    • – pravidla dávání zpětné vazby
    • – pravidla přijímaní zpětní vazby
    • – asertivní dovednosti v podávání zpětní vazby
    • – konstruktivní kritika

Cíle:

   • Dosáhnou co nejefektivnějších výsledků u přijímaní a podávání zpětné vazby. Naučit účastníky hluboce se zamýšlet nad významem verbální a neverbální komunikace. Možnosti ujasnění osobního komunikačního stylu a jeho plná interpretace v dialogu.

Metody:

      • – vedení individuální a skupinové práce účastníků
      • – výklad
      • – analýza situace týmu i jednotlivců
      • – diskuze, testy
      • – rozbor videozáznamů