Zvládání stresu

  • Stres jako spínač 80% zdravotních problémů je velice podceňovaná veličina. Za „pomoci“ stresu se nedokážeme vyrovnávat se zátěžovými situacemi tak, jak by jsme si přáli. Schopnost zvládat stres různými technikami je základní podmínkou šťastného a úspěšného života. Berme práci jen jako nástroj k dosažení našich cílů a vyhneme se tak syndromu „vyhoření“.

Obsah:

   • – co je to stres
   • – co s námi stres dělá
   • – spouštěč stresových reakcí
   • – stresory ve vztazích – komunikace
   • – pozitivní a negativní stres – eustres a distres
   • – obrana proti stresu
   • – kondice
   • – zátěžové situace – sociální izolace
   • – psychická reakce na stres, fyziologická reakce na stres
   • – biorytmus, únava, relaxace
   • – já a organizace vlastního života

Cíle:

   • – pozastavit se, uvědomit si, zamyslet se na sebou, svými hodnotami,
   • – uvědomit si důsledky svého jednání a chování,
   • – najít si svůj způsob relaxace a odpočinku,
   • – menší únava a větší výkon,
   • – rychlá regenerace organismu,
   • – najít si nové inspirace,
   • – předejít syndromu „vyhoření“.